Výstava ateliérových prací

Nymburk Mesto Krajín

Vlasta Mária Machovčáková

Anotace

Naším semestrálnym zadaním na ATU bolo mesto Nymburk. Ide o rozvoj mesta v najbližších 50-tich rokoch. Ako prvé sme urobili vlastnú analýzu mesta. Z mapy charakteru mesta a vektorov sme vymyslieli náš konept mesta krajín. Pri konkrétnych návrhoch sme sa už riadili kľúčovými konceptami ako klinec na západe a tukan na východe. V projekte sme aj vyjadrili svoj názor na smerovanie viacerých bodov v meste.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.