Výstava ateliérových prací

Poslední cesta

Stefanie Azmanova

Anotace

Rozšíření hostivařského hřbitova a zachování jeho silného motivu v podobě čtyř čtverců. Navrhuji krematorium, síň smíření, kolumbária a propojení významných historických míst a událostí, jako například památníky padlých za druhé světové války. Jednu věc mají poslední cesty zesnulých společné - měly by být důstojné. Tudíž navrhuji místo pro poslední rozloučení v podobě doprovození zesnulého ke kremaci, při kterém je rakev nesena ze síně smíření až do krematoria. Namísto tradiční kremace je navržena šetrnější akvamace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.