Výstava ateliérových prací

Dostupné bydlení Uppercross Křižíkova

Bc. Mária Jacová

Anotace

Riešená parcela sa nachádza v lokalite Karlín - Praha 8 s typickou blokovou zástavbou vytvárajúcou vnútrobloky. Svojím charakterom ponúka lokalita celkové kvalitné mestské prostredie. Navrhovaný bytový dom s podstavanou občianskou vybavenosťou v 1.NP je riešený v tvare L v zmysle pôvodnej historickej zástavby s dopravným prístupom z ulice Križíkova. Pozostáva z dvoch podzemných podlaží vrátane rezidentského parkovania, technického zázemia objektu a z ôsmich nadzemných podlaží. V rámci parteru 1. NP objektu sú riešené prevádzky kaviarne a prenajímateľného priestoru. Vo vyšších nadzemných podlažiach sú navrhované bytové jednotky kategórie 1+kk a 3+kk.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa