Závěrečné práce

Městské bydlení Na Knížecí

Kudrnová Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dům se nachází uprostřed vnitrobloku v Praze na Smíchově. Návrh se snaží zachovat industriálního ducha této městské části použitím surových materiálů - kov, sklo a beton. Budova je hmotově rozdělena do dvou částí, celková hmota výškově graduje směrem na sever, čímž dochází ke vzniku dvou výškově oddělených teras v jižní části a teras pro mezonety v části severní. Obě části jsou propojeny komunikačním jádrem, ke kterému člověka navádí samotný tvar budovy, stěny u vstupu ke schodišťovému prostoru jsou zaoblené a jasně definují, kudy se dostanete k hlavnímu vchodu. Cílem návrhu bylo vytvořit příjemné místo pro život, ale zároveň myslet na dostupnost bydlení i pro slabší sociální skupiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.