Výstava ateliérových prací

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KARLÍNE

Karin Činčalová

Anotace

Industriálny a zároveň klasicistný a secesný Karlín je v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúca pražská štvrť. Vybraná proluka sa nachádza na ulici Křižíkova pretinajúca Karlínske námestie. Na jej miesto navrhujem materskú škôlku, ktorá reflektuje potreby nedostatku zariadení občianskeho vybavenia pre vzdelávanie a výchovu. Vytvoriť miesto aj pre tých najmenších obyvateľov Karlína. Koncept je postavený na zasadení hmoty na parcelu rešpektujúcu stavajúcu zástavbu. Následne je rozdelená na 2 časti. Vytváram strešnú záhradu, ktorá je základným aspektom návrhu. Terasa na hranie so zahrádkou vyzýva k objavovaniu, dáva deťom možnosť prispôsobovať si prostredie a podporuje ich v samostatnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa