Závěrečné práce

ADMINISTRATIVNĚ - TECHNICKÁ. BUDOVA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŹBY V PRAZE

Mészáros Richard

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou práce je návrh novej budovy Zdravotníckej záchrannej služby v Prahe neďaleko polikliniky Prosek. Vychádza z reálneho zámeru mesta, ktorý je v súčasnosti vo fázy architektonickej súťaže a riadi sa zadaným stavebným programom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.