Výstava ateliérových prací

Polička - Park podél Bílého potoka

Natalia Chistiakova

Anotace

Ve městě Polička v severovýchodních Čechách je navrhnuta podél Bílého potoka na místě nevyužívaného prostoru parková plocha v blízkosti centra města. Prostor se nachází na reliéfní vyvýšenině. Vodní plocha byla rozšířena na mělký rybník. Hlavní myšlenkou projektu bylo funkčně upravit nevyužívaný prostor podél potoka a prodloužit tak vycházkovou trasu podél vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler