Závěrečné práce

PRAHA PALMOVKA - POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK

Boychenko Tetyana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku v blízkosti stanice metra B Palmovka. Návrh navazuje na urbanistickou koncepci podle zpracované územní studie. Cílem řešení je urbanistický blok v rámci stávajícího brownfieldu, který svojí formou vhodně doplní urbanistickou strukturu a zajistí podporující charakter daného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.