Výstava ateliérových prací

Anotace

Komunitní život v Hořovicích stagnuje. Mladí lidé mají málo míst, kde se mohou scházet a trávit čas. Návrh proto přichází s novou budovou, která má za úkol komunitní život v Hořovicích opět postavit na nohy. Zároveň využívá zpevněnou část koryta Červeného potoka a představuje ho jako příjemné venkovní posezení. Samotná budova má 3 patra. První podlaží slouží jako lávka a zároveň kryté venkovní prostranství pro konání malých trhů či jiných městských aktivit. Druhé podlaží slouží jako zateplené zázemí pro komunitu a jeho volný prostor umožňuje uskutečnit zde výstavy, workshopy anebo třeba malý koncert. Vnitřní prostor je také doplněn o malou u-rampu. Na střeše budovy se nachází skatepark, který je ohraničený perforovanou plechovou konstrukcí zajišťující bezpečí jezdců.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek