Výstava ateliérových prací

Hlubočepy

Anna Přibylová

Anotace

Městská čtvrť Hlubočepy, na jižní straně Prahy, má své nezaměnitelné kouzlo. Zatím co jiné osady již s Prahou srostli a jejich hranice už nejsou velmi zřetelné, zachovávají si Hlubočepy svůj vesnický charakter, který je podtržený osobitostí okolní krajiny, která je s nimi úzce provázána. I Hlubočepy se ale dostávají do hledáčku developerů. Jejich projekty však místo často nerespektují a potlačují jeho kvality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.