Výstava ateliérových prací

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠENORY

Elvira Smirnova

Anotace

Úkolem tohoto semestru bylo navrhnout novou školní budovu ve městě Všenory. Oproti stávající škole musely být v nových projektech provedeny některé změny týkající se dispozice prostor a využití pozemků. Při navrhování byl kladen důraz na to, aby budova byla pohodlná pro všechny své návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA