Závěrečné práce

Základní škola Nové Dvory

Martirosian Lusine

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

BP se zabývá návrhem základní školy. Území za Jižní spojkou je vnímáno jako špatně dostupná okrajová část hlavního města převážně rezidenčního charakteru. Nová linka metra D přináší jižní části Prahy potenciál proměnit neurčitá místa v okolí budoucích stanice. Návrh je zasazen do urbanistické studie lokality Nové Dvory. Základní škola je určena pro 540 žáků nebo 2 paralelky a spojuje: 1.stupeň – 1. až 5. třída, 2.stupeň – 6. až 9. třída a přípravnou třídu odpovídající poslednímu ročníku mateřské školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.