Výstava ateliérových prací

Letokruhy, Praha-Letňany

Meerim Abdyrakhmanova

Anotace

Tato urbanistická studie byla věnovana ke znovuobjevení potenciálů lokality Praha Letňany a její přiléhajících okolí - Vinoř, Kbely, Čakovice a Miškovice. V současné době Letňany jsou v zanedbaném stavu, hlavním cílem teto práci je sjednotit částí krajiny, tím pádem vytvořit dobrý, fungující biokoridor a především podpořit existující zelenou infrastruktru. Za druhý cíl bylo přívnést život, hlavně naplnít lokalitu sociálními, rekreačními službámi a zabránit dalšímu rozrůstání Čakovic do krajiny, tzv "urban sprawl". Koncept řešeného území byl odvozen z již existujicí Svatováclavské poutní cesty. Samotná koncepce území přestavuje radiální osu rozdělenou na letokruhy, kde v každém z nich se odehrává různý charakter krajiny: městská, příměstská a předměstská.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák