Výstava ateliérových prací

Inovace v oblasti elektromobility

David Ondroušek

Anotace

V rámci zadání Inovace v oblasti elektromobility vznikly návrhy zabývající se třemi různými oblastmi osobních vozidel. Přeprava věcí je snad každodenní problém na který vznikly navrhy hned tří řešení pro usnadnění přepravy nebo ochrany a čistoty interiéru. Pohled do budoucnosti nabízí koncepční řešení pro elektromobily. Jde o návrh multifunkčního panelu, který umožňuje uložení předmětů a také aktivní trávení času, když vozidlo neřídíte. Trendem poslední doby je sdílená doprava. S ní je spojeno vyšší užívání vozidla různými uživateli a také více nepořádku. Návrhem je integrace prvků umožňující rychlý a efektivní úklid vozu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek