Výstava ateliérových prací

Sídliště Vackov MOZAIKA prostorů

Vojtěch Janeba

Anotace

Sídliště – modernistická vrstva každého většího města. Žije v něm, vyrůstá a je jím každodenně ovlivněna velká část obyvatel. Technická životnost této vrstvy se často blíží ke konci a dochází k řadě rekonstrukcí. Snahou projektu je přistoupit k sídlištnímu prostoru jako celku, nalézt identitu a nabídnout vizi jeho dalšího směrování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová