Diplomové práce

Bohdalec - Slatiny

Bc. Jan Izák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá urbanistickým návrhem části města s omezenou mírou negativních vlivů osobních automobilů. Pro tento návrh byla zvolena konkrétní oblast Bohdalec - Slatiny, která je jedním z pražských transformačních území. V návrhu bylo využito poznatků z průzkumu provedeného v rámci předešlého diplomního semináře, jehož závěrem bylo zhodnocení a seznam společných i rozdílných znaků současných tzv. car-free měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.