Výstava ateliérových prací

OBNOVA DOMU VE SLAVONICÍCH

Denisa Dejdarová

Anotace

Návrh řeší šetrnou obnovu historického objektu ve Slavonicích. Malé historické město leží u česko-rakouských hranic v Jihočeském kraji. První zmínky o tomto místě se datují do 13. st., kdy tu stála slovanská osada. Projetk pracuje se zachováním autentických prvků a nahrazením nevhodných stavebních úprav a konstrukcí. Okna a většina dveří nebyly původní, proto jsou nahrazeny historizujícími replikami. Přízemí funguje jako komunikační a komerční prostor, patro plní obytnou funkci. Sklep je využíván jako skladový prostor pro obyvatele bytů. Podkroví je využíván jako sezónní pobytový prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa