Výstava ateliérových prací

SPERANZA I - Regionální návštěvnický areál "Albrechtice u Mostu"

Bc. Mario Barra

Anotace

SPERANZA I je návrh čtyř budov (návštěvnické centrum, bistro s kanceláří a bytem správce, dvě budovy pensionu s apartmány) do míst bývalé obce Albrechtice u Mostu, která zanikla na konci 70. let kvůli rozšíření těžby hnědého uhlí ve velkolomu ČSA. Hmoty navržených staveb vycházejí z bývalých staveb obce, doložených již na mapách z 18. století. Výběr vybavenosti v jednotlivých objektech vychází z potřeby revitalizace krajiny po ukončení těžby a vzniku kvalitního zázemí pro návštěvníky regionu a zámku Jezeří. Snahou návrhu tak bylo dát krajině naději, navrátit jí dávnou tvář a návštěvníkům při pohledu z jezeřského zámku připomenout obrazy kraje z minulých dob.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa