Diplomové práce

Trojmezí - Město a sad

Bc. Matúš Kaboš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Rozhranie troch mestských častí v centre záujmu obyvateľov aj developerov, napriek tomu doposiaľ prázdne. Konceptom sa snažím vytvoriť rovnováhu pre dlhodbé fungovanie, vzájomným prelínaním nových štruktúr s obľúbeným no chátrajúcim sadom ako hodnotou územia. Nová štvrť sa vnára a narúša tento sad, pričom nejde o deštruktívnu intervenciu, avšak o snahu vnuknúť sadu nový život v podobe verejného priestoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.