Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Edukační centrum Josefov

Bc. Jan Mokrý

Anotace

Novostavba v městské památkové rezervaci? Cílem mého projektu bylo navrhnout objekt nový, moderní, ale zároveň zapadající do urbanismu původního města. Skleněný plášť do ulice překrývají ocelové rámy. Při pohledu ulicí, podél domu tedy dům nijak nevyčnívá, sklo neodráží okolí a není rušivým elementem. Ovšem při pohledu kolmo na dům, je prosklený dům průhledný, a vzdušný. Centrum by mělo propojovat studenty všech věkových kategorií a širokou škálu typů vzdělání. Ať už středoškolské, rekvalifikační kurzy nebo praxe. V bastionu jsou umístěny dílny pro výrobu a praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr