Výstava ateliérových prací

Třída Letců R.A.F.

Jessica Kleistnerová

Anotace

Třída Letců R.A.F. v Nymburce je modernistickým bulvárem na okraji města. Návrh vychází z předchozího urbanistického projektu, kdy doplňuje hranu ulice o novou mateřskou školku, z druhé strany nově navržené parkovací domy s aktivním parterem, který ulici oživuje. Zásadní je změna dopravního schématu. Ulice funguje na osu. Jedna polovina je věnována motorové dopravě, druhá je čistě pěší zónou. Stromořadí, které se nacházelo v zeleném pásu mezi jednosměrnými vozovkami, nahrazují 3 řady stromů. Dlažba je svahována do žlabů a stromy jsou tak přirozeně zavlažovány. Vrcholem je městský park. Nabízí stinná místa k pobytu, vyvažuje poměr betonové plochy v místě. Pro lepší klima je zde ve většině plochy vysazena louka, která napomáhá zadržování vody a podporuje biodiverzitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.