Diplomové práce

Centrum a bydlení pro seniory u sv. Františka, Praha 4

Bc. Liliya Romanyuk

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh bydlení a centra pro seniory při kostele sv. Františka z Assisi na Praze 4. Cílem bylo vytvořit nový domov, který podpoří vazby a vztahy seniorů k přirozenému společenství i okolí.  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.