Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Loukov - revitalizace chlévů, Loukov v Pojizeří

Bc. Dominika Krejčíková

Anotace

Návrh se zabývá obnovou chlévů obce Loukov v Pojizeří. Chlévy se nachází na farním pozemku poblíž tamního kostela Nejsvětější Trojice. Chlévy se do dnešní doby sice zachovaly, ale jsou v dezolátním stavu a mají za sebou řadu nevhodných novodobých úprav. V rámci revitalizace se zabývám jejich obnovou a zemědělský objekt přeměňuji na objekt občanské vybavenosti, který bude sloužit jako knihovna s kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler