Diplomové práce

Tržnice - Miletička

Marcel Mikulec

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce představuje urbanistické a architektonické řešení území dnešního tržiště na Miletičové ulici v Bratislavě. Diplomový projekt je koncipován v souladu s charakterem funkčního využití místa, které je součástí širšího centra města Bratislavy. Jeho součástí jsou také objekty doplňující občanskou vybavenost navrhovaného komplexu. Projekt celkově zahrnuje následující objekty: náměstí s parkem, kulturní zařízení s vybavením, tržnici, podzemní parkoviště, multifunkční i variabilní prostory pro obchody, kanceláře, ateliéry a ostatní občanskou vybavenost. Cílem závěreční práce je vytvoření návrhu „živého komplexu“ atraktivního ve dne i v noci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.