Výstava ateliérových prací

Knihovna Milano

Bc. Radek Vladař

Ocenění

Anotace

Návrh knihovny v Miláně hledal význam této instituce v dnešním světě. Podstatným faktorem pro její formování byla úcta k tradiční formě a silné ovlivnění kontextem stavby. Stavba je zasazena do v současnosti zanedbaného městského parku. Návrh se ho snaží respektovat, uchovat jeho hodnoty a rozvíjet ho. Samotná budova knihovny je tvarována tak, že neomezuje růst korun stromů a nezasahuje do jejich kořenového systému. Základem stavby jsou dvě silná betonová komunikační jádra, mezi kterými je vložen volný výběr knih. To tvoří srdce a pevnou konstrukci objektu. Kromě volného výběru jsou v návrhu dvě otevřené studovny a v přízemí kavárna. Projekt klade důraz na komunikaci parteru s okolím a přeměnu parku v přívětivější veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.