Výstava ateliérových prací

Na Pavlači

Bc. Samuel Kassal

Anotace

Bytový dům Na Pavlači se nachází v areálu bývalé továrny Koh-i-noor Waldes ve Vršovicích. Zde v rámci návrhu vznikl nový urbanismus se zachováním významných historických prvků. Návrh reaguje na okolní střídmou architekturu a snaží se splynout jak s navrženým blokem, tak svým okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.