Závěrečné práce

DESIGN PRACOVNÍHO STROJE

Vrba Michal

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem železného koně určeného pro práci v lese. Analyzuje nabízené stroje na současném trhu a zkoumá jejich nedostatky. Řeší celkovou koncepci stroje, ergonomii jednotlivých prvků potřebných pro jeho obsluhu a pracuje s poznatky z vlastních zkušenosti z pracovního prostředí stroje. Dále se zabývá návrhem rádiového ovládaní zohledňujícího ergonomii jeho užívání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.