Výstava ateliérových prací

Anotace

Vily Rozárka jsou souborem 3 malých objektů, který spolu vytváří jeden bytový celek. Vily nabízejí 8 mezonetových bytů 2 kategorií 3+kk a 4+kk a podzemní parkování pod největším z objektů. Návrh pracuje s hranatým tvarem zapuštěným do terénu, který je po celé jižní straně otevřen zcela prosklenou fasádou, jež je dále rozšířena o lodžie. V propojení s elevací terénu pokračují také ploché zelené střechy. Bezprostřední okolí, které je tvořeno lomenými ostrými liniemi cest kolem objektů, hravě dotváří svažitý terén. Součástí návrhu je také společná vyhlídka, z které se otevírá pohled do okolí, a protáhlé jezírko se skaliskem, po kterém stéká voda. Záměrem projektu ATZB je návrh důstojného městského bydlení jak pro sociální pracovníky, tak pro hostující lékaře v ojedinělé pražské lokalitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková