Výstava ateliérových prací

JESTŘÁBÍ BOUDY - KRKONOŠE

Stanislav Holub

Anotace

V rámci diplomního semináře se zabývám obecnou analýzou Krkonoš (historie, klima, flóra, fauna, architektura) spolu s bližší analýzou místa bývalých Jestřábích bud a jejich historií. Tato práce bude sloužit jako podklad pro diplomní projekt návrhu nové budovy/budov na místě bývalých Jestřábích bud.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský