Výstava ateliérových prací

Bydlení Klárov

Bc. Diana Lukianova

Anotace

Předmětem práce je návrh nové budovy na Kosárkovém nábřeží, která by ukončila a doplnila stávající historickou zástavbu. Nová budova má nahradit kapacitně nedostačující objekt. Hlavní prioritou návrhu je vytvořit novodobou budovu, která by respektovala stávající historické okolí. V přízemí budovy se nachází malá galerie. Horní pátrá jsou obytná. Fasády a střecha budovy je vyplněna pomocí keramických tašek. Okna mají chaotické umístění. Takové řešení a taky tvář budovy vyvolává podobnost do skulptury. Takovým způsobem novodobá stavba materiálové respektuje okolí a tvarově se zapojuje do historického města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký