Výstava ateliérových prací

Centrum Radotin

Iryna Usenko

Anotace

Revitalizace centru Radotina dopravně napojeno z náměstí Osvoboditelů křižovatkou s novým přemostěním přes Radotínský potok. Předmětem této urbanistické studie je úprava, kultivace a výstavba nového centu města. Projekt obsahuje návrh 3 budov moderního bytového centu a přestavba radnice. Budovy mají celkem devět pater - dva podzemní patra pro parkovaní, veřejný parter a pět bytových podlaží. Součástí projektu bude vytvoření náměstí propojené s přízemí budov, které je plné veřejného života s maloobchodními plochami a kavárnami . Fasáda obalená mřížkovanou ortogonální formou s dynamicky rozmištěnymi balkony, což otevírají možnost aktivně ozelenit fasádu a vytvořit soukromé venkovní prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka