Závěrečné práce

Mateřská škola a 1.stupeň základní školy, Montessori metoda

Bc. Ilona Hambergerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je vytvoření mateřské školy a 1.stupně základní školy, podle metody Marie Montessori. Projekt je situován na Malé Straně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.