Diplomové práce

Mateřská škola a 1.stupeň základní školy, Montessori metoda

Bc. Ilona Hambergerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je vytvoření mateřské školy a 1.stupně základní školy, podle metody Marie Montessori. Projekt je situován na Malé Straně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.