Výstava ateliérových prací

Cesta loučení(m)

Bc. Pavlína Turková

Anotace

Život přináší i smutné okamžiky. Jedním z nich je bezpochyby úmrtí blízkého člověka. V okolí kladenského krematoria navrhuji Cestu loučení – kruh se zastaveními. Cesta procházející lesem přivádí pozůstalé ke stromové kapli. Venkovní prostor určený k obřadům nabízí světlé místo nejen v lese ale i v našich pocitech. Stávající budovu krematoria rozšiřuji o nové prostory pro smuteční obřad. Celou stavbu nově rámují stěny polopropustných zrcadel. Krematorium tedy zůstává skryto, avšak nabízí novou kvalitu – pohled do okolní přírody. Cesta loučení prochází obnoveným třešňovým sadem, který umožňuje uložení popele ke kořenům nově vysazovaných stromů. Tato cesta, doplněná o umělecké objekty, odkazuje na tradici smutečních průvodů. I ona je tedy samotným loučením, které přináší vytoužené smíření.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta