Výstava ateliérových prací

Základní škola Nové Dvory

Bc. Nikol Sládková

Anotace

Navrhovaným objektem je komplexní budova základní školy s celkovým řešením vnitřního urbanismu na pozemku, který sdílí s mateřskou školou. Nachází se v Nových Dvorech v Praze 12 - Lhotce. Návrh spojení rozměrově i výškově různých kvádrů vyplývá z funkčního řešení uvnitř budovy. Především východní přízemní křídlo, kde se nachází separovaná kuchyně a částečně podzemní tělocvična, odkud jsou vytvořeny chodby spojující sportovní centrum a MŠ. Dále jižní přízemní křídlo pro funkci auly, nebo dvě rovnoběžná křídla. Každé náleží primárně jednomu stupni ZŠ. Toto řešení dává možnost funkčního oddělení, ale zároveň konstrukčního spojení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha