Výstava ateliérových prací

Rehabilitačné centrum

Samuel Boroviak

Anotace

Návrh rehabilitačného centra naväzuje na liečebnú históriu v území. Citlivými zásahmi otvára hmotu nemocnice v parteri a prepája verejné priestory sídla s vnútroblokom. Nová hmota sa pripája k historickej budove v 2np a prebieha nad celým vnútroblokom, na jej konchoch sa nachádzaú lapidárne hmoty, ktoré sú zasadené do objemu pôvodnej stavby. Forma odzrkadluje rehabilitačnú cestu, ktorá pacienta prevedie cez liečebné procesy. Na konci katarznej cesty pacient vychádza cez hmotu do záhrady, kde sa spája proces psychickej a fyzickej liečby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr