Výstava ateliérových prací

PROLUKA POD ZÁMKEM

Uliana Trishchuk

Anotace

Představovaný nízkopodlažní bytový dům v historickém centru Náchoda vychází z potřeby řešit rostoucí poptávku po moderním bydlení, přičemž klíčovým omezením bylo zachování kulturní a architektonické hodnoty místa. Návrh se zaměřuje na začlenění do kontextu historického centra. Obytná část bytového komplexu se skládá ze šesti jednotek, navržených pro 1 až 2 osoby, s důrazem na efektivitu prostoru a využívání přirozeného světla. Fasáda budovy respektuje tradiční stavební materiály a architektonické prvky, zajišťující harmonický soulad s okolní zástavbou. V suterénu je vyhrazena garážová část, řešící parkovací potřeby obyvatel a minimalizující dopad na vizuální estetiku města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa