Výstava ateliérových prací

Městské bydlení Čáslav

Matyáš Ott

Anotace

Stávající proluka v Dusíkově ulici v Čáslavi, nyní sloužící jako parkoviště, se přímo nabízí k výstavbě bytového domu. Při návrhu jsem se snažil kombinovat typické prvky čáslavských budov s prvky současné architektury. Proti historické budově Dusíkova divadla jsem navrhl bytový dům s francouzskými okny a mansardovou střechou s detaily říms a vikýřů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.