Výstava ateliérových prací

Infocentrum Josefov

Zuzana Surovcová

Anotace

Infocentrum navazuje na nyní zasypané historické kleště v podzemí a využívá je jako výstavní prostory. Infocentrum je myšleno jako první zastávka na prohlídce města a proto se i svou prosklenou fasádou otevírá do krajiny, aby pomohlo upoutat návštěvníkovu pozornost hned několika směry, kterými se může vydat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr