Výstava ateliérových prací

EDU - PROJECT CROATIA

Nikola Plachá

Anotace

Jedná se o projekt, který navrhuje nový komplex na Chorvatském pobřeží. Zadáním bylo navrhnout pro tento komplex jeden z šesti typů budov pro různé účely. Pro tento projekt byla vybrána rekreační vila, jejíž umístění je v prvních dvou řadách. Pro vilu musela nadále být dodržena určitá pravidla, dle počtu pokojů. Zároveň je pro návrh důležité aby se příliš nezasahovalo do krajiny a tak musí objekt stát na pilotech. Materiálově návrh omezen nebyl ale doporučeno bylo držet se spíše těch klasických.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten