Výstava ateliérových prací

Fenomén pražských ostrovů

Bc. Petr Matiasovits

Anotace

Fenomén pražských ostrovů Ostrovy Prahy – fenomén města. Vnímány jako vzácnost. Jejich izolace a odtržením od břehu vytváří individuální atmosféru. Rozbor má poskytnout a podpořit chápání jedinečných míst v Praze. Na základě psychických map zhotovuji analýzu. Její tvarové a pocitové rozdělení má za úkol poukázat na obecný potenciál místa, zhodnotit jeho možnosti a vytvořit hypotézy jejich potenciálu. Následně vyhodnocuji nedostatky jednotlivých ostrovů a poukazuji na problémy s tím spojené – vnímání ostrovů jako izolované jedinečné prostředí se svým neopakovatelným charakterem, shoda funkce s jejich lukrativním umístěním a potenciál jejich využití. Výsledkem analýzy je zhodnocení a definování stavu jedinečnosti ostrova, jeho uchopení a následná amplifikace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel