Výstava ateliérových prací

MĚSTO A TRAŤ

Bc. Kristýna Kořenská

Anotace

Tento projekt se zabývá Holešovicemi, konkrétně návazností města a trati. Mým záměrem bylo vytvořit zelenou linii propojující oba břehy Vltavy v Holešovicích a poskytnout tak všem budoucím rezidentům místo odpočinku a oživení ve zrychleném hlavním městě

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta