Výstava ateliérových prací

REGULAČNÍ PLÁN NEMOCNICE KRČ

Bc. Adéla Herzogová

Anotace

Regulační plán navazuje na urbanistickou studii, kterou jsem zpracovala v ateliéru Šindlerová v rámci předchozího semestru. Cílem bylo regulovat výstavbu v okolí nové stanice metra Nemocnice Krč tak, aby byly zachovány hodnoty území a charakter veřejných prostranství stanovený ve studii. Zároveň jsem hledala limity objemů zástavby tak, aby regulační plán umožnil variabilitu do takové míry, která nebude původní ideu rušit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.