Výstava ateliérových prací

NÁROŽNÍ DŮM NA PARKÁNECH

Bc. Ekaterina Negovorina

Anotace

Obytný blok je zcela nově vytvořen čtyřmi bytovými domy. Leží na křižovatce ulic Parkány a Poštovní a je v besprostředním okoli hlavního náměstí. Navržený bytový dům má celkem pět podlaží. V parteru jsou umístěny komerční plochy k pronájmu, bistro a knihovna. Objekt nabízí byty různých velikostí, jednopodlažní a mezonetové. Typologicky jde o pavlačový dům s vnitřním dvorkem, který vytváří příjemné prostředí pro obyvatele. Do původní nepravidelné hmoty byl vložen vnitřní otvor, který slouží jako světlík a vnitřní dvorek pro obyvatele. Propojení s okolím bylo řešeno pomocí dvou průchodů, které zároveň člení původní masivní tvar objektu a dodávají pocit vzdušnosti a otevřenosti. Vyvýšením rohové části objektu o jedno patro dochází ke zvýraznění nároží celého obytného bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov