Výstava ateliérových prací

Administratívny dom s dvojitým parkoviskom

Adam Ľubomír Korman

Anotace

Dispozícia budovy je navrhnutá tak, aby sa dala pričleniť ku tržnici na Budějovickom námestí. Budova stojí z časti na mieste súčasného parkoviska a vstupu do stanice metra C. Toto takmer prázdne miesto som využil na umiestnenie novej administračnej budovy, s dvojitým parkoviskom a desiatimi poschodiami s kancelárskymi priestormi. Parkovisko začína na úrovni 1. nadzemného podlažia a pokračuje smerom dole do 1. podzemného podlažia. V 2. nadzemnom podlaží sú kancelárske priestory s recepciou, ale sú tu aj konferenčné miestnosti, samostatne oddelené záchody pre verejnosť a pre zamestnancov a taktiež sú tu aj kuchynky. Od 3. nadzemného podlažia začína typické podlažie. Vstup do garáží je na východnej strane budovy a je riešený prístupovou cestou od zastávky autobusu na Budějovickej ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský