Výstava ateliérových prací

MODLITEBNÍ CESTY

Tomáš Kunc

Anotace

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V OBCI JIZERNÍ VTELNO A V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ. NÁVRH SE ZAMĚŘUJE NA PROPOJENÍ SAKRÁLNÍCH PRVKŮ, JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ÚPRAVU OKOLÍ. DÁLE NÁVRH ŘEŠÍ NOVÉ VYUŽITÍ SVATOJAKUBSKÉ CESTY TÍM, ŽE JSOU ZDE UMÍSTĚNY TŘI NOVÁ MÍSTA ZASTAVENÍ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan