Výstava ateliérových prací

Stezka po Krajině

Bc. Klára Hechtová

Anotace

Vlkov, malá jihočeská obec obklopená soustavou rybníků, které utváří nezaměnitelný ráz krajiny. Obyvatelé vesnic nepotřebují velká architektonická díla, spíše drobné intervence. Cílem bylo přirozeně navázat na stávající stav, podpořit prostupnost a podpořit to, co obyvatelům jejich domov nabízí. Lávka umožní návštěvníkovi poznat a prohlédnout si okolí z úplně jiné perspektivy, z vodní hladiny. Proč se tedy neprojít po krajině i po Krajině?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová