Výstava ateliérových prací

Curvescraper

Bc. Pavel Svoboda

Anotace

Práce je zadána v lokalitě Praha - Bubny. Naším úkolem tento semestr bylo nejdříve analyzovat metropolitní plán zpracovaný organizací IPR a dalšími a poté navrhnout výškovou budovu do jednoho ze zpracovaných městských bloků. Cílem bylo navrhnout mrakodrap, který by nemusel dodržovat zadané regulace. Jsou tyto regulace opodstatněné? Jak by Praha bez nich vypadala s dodržením synergií okolí?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten