Diplomové práce

Komunitní centrum Palata

Bc. Nina Saloum Hamoui

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem komunitního centra pro lokalitu v okolí domova pro zrakově postižené Palata v Praze 5. Místo, které má vzniknout, má nabídnout místním občanům architektonicky kvalitně navržené prostory pro každodenní setkávání a vzájemnou interakci s možnostmi pro vytváření sociálních vazeb a společenských kontaktů.Projekt se snaží v rámci svažitého terénu pozemku tento nelehký úkol splnit, a to navržením tří funkčně samostatných objektů, které jsou však zároveň v rámci venkovního prostoru propojeny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.