Výstava ateliérových prací

UBYTOVÁNÍ a PRÁCE

Bc. Jaroslav Šrám

Anotace

Předmětem návrhu je dotvoření nově vznikající Plzeňské čtvrti mezi ulicemi Americká a Ukrajinská . Navržen byl soubor staveb v těsné blízkosti nádraží na dvou protilehlých parcelách, které jsou protnuty ulicí. Místo je zároveň uzlem mezi vlakovým nádražím a historickým centrem. Snahou bylo podpoření dojmu ze vstupu do města a celková rehabilitace veřejného prostoru kolem nádraží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna