Výstava ateliérových prací

Zachránit půdu — Lipnice nad Sázavou

Veronika Drahoňovská

Anotace

Návrh Zachránit půdu se soustředí na vypořádání se s půdní erozí, která ohrožuje esenciální funkce zeminy, a to jak funkce související s přírodními procesy, tak ty související s potřebami lidí. 50% orné půdy na území naší republiky je ohroženo vodní erozí v důsledku mnoha faktorů. Lipnice nad Sázavou má navíc ještě tu nevýhodu, že leží na vyvýšeném místě, a tak se zdejší zemědělská půda rozléhá na nemalém svahu. Kromě drobnějších opatřená jsem se v detailu rozhodla řešenou zemědělskou plochu rozdělit na menší úseky cestou. Cesta se nazývá Historická, neboť je zčásti obnovovaná na základě historických map. Kombinuje několik protierozních opatření tak, aby byl výsledek co možná nejefektivnější.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.